Mikrotik Network Training

กิจกรรมอบรมที่กำลังจะเริ่ม

วันอบรม 28 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
สถานที่อบรม บริษัท สไมล์ ฟรายเดย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่
วันเปิดรับลงทะเบียน 15 สิงหาคม 2562
วันปิดรับลงทะเบียน 22 สิงหาคม 2562
วันประกาศผลการรับสมัคร 23 สิงหาคม 2562
ไม่มีค่าลงทะเบียน จัดโดยเงินภาษีอากรของประชาชน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน
ลงทะเบียน

วันอบรม 9 - 13 กันยายน 2562

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)
สถานที่อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
วันเปิดรับลงทะเบียน 27 สิงหาคม 2562
วันปิดรับลงทะเบียน 2 กันยายน 2562
วันประกาศผลการรับสมัคร 3 กันยายน 2562
ไม่มีค่าลงทะเบียน จัดโดยเงินภาษีอากรของประชาชน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
จำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่าน
ลงทะเบียน

เนื้อหาการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ

Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มต้นการทำงานด้านสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายโดยใช้อุปกรณ์ Mikrotik ลักษณะเนื้อหาค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกเรื่องที่เป็นพื้นฐาน แต่ไม่ลงลึก ไม่ว่าจะเป็น
- เรื่องพื้นฐานด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
- การทำการค้นหาเส้นทางแบบ Static Routing เพื่อให้ router สามารถหาเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางได้
- การทำ Bridge ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
- การออกแบบและการตั้งค่าระบบ Wireless LAN
- การส่งการตั้งค่าไปยังเครื่องลูกข่ายแบบอัตโนมัติ หรือ DHCP
- การควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่าน Firewall
- การควบคุมคุณภาพการให้บริการหรือการทำ QoS
- การทำ Virtual Private Network เพื่อใช้ในการสื่อสารข้ามสำนักงาน

MTCNA Express

เวลาการอบรม 3 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานมาเป็นอย่างดีแล้ว หรืออาจมีความรู้ในระดับ Associate Level ของอุปกรณ์ค่ายอื่นมาแล้ว เน้นการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik และทบทวนความรู้เป็นหลัก
ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท

MTCNA with Fundamental

เวลาการอบรม 5 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่เริ่มทำงานในด้านนี้หรือต้องการปรับพื้นฐาน เนื่องจากจะมีการพูดคุยถึงพื้นฐานด้านสื่อสารข้อมูลแทรกลงไปในแต่ละเรื่องด้วย
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Mikrotik Certified Wireless Engineer (MTCWE)


-

MTCWE Express

เวลาการอบรม 2 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีความรู้ในด้าน Wireless มาเป็นอย่างดีแล้ว แค่มาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik และทบทวนความรู้เป็นหลัก
ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

MTCWE In-Depth

เวลาการอบรม 3 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีความรู้เชิงลึกในด้าน Wireless และทฤษฏีเบื้องหลัง ทำให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Mikrotik Certified Routing Engineer


-

MTCRE Express

เวลาการอบรม 2 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีความรู้ในด้าน Dynamic Routing มาเป็นอย่างดีแล้ว แค่มาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik และทบทวนความรู้เป็นหลัก
ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

MTCRE In depth

เวลาการอบรม 3 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีความรู้เชิงลึกในการใช้งาน Dymamic Routing เพื่อที่จะออกแบบและตั้งค่าเครือข่ายสำหรับองค์กรณ์ขนาดใหญ่ในระดับ Campus Network
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Mikrotik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)


-

MTCTCE Express

เวลาการอบรม 2 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีความรู้ในด้านการควบคุมและบริหารัดการ bandwidth มาเป็นอย่างดีแล้ว แค่มาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik และทบทวนความรู้เป็นหลัก
ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

MTCTCE In-Depth

เวลาการอบรม 3 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีความรู้เชิงลึกในด้านการควบคุมการเชื่อมต่อและเทคนิคต่างเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการการรับส่งข้อมูลได้ โดยมีคุณภาพการให้บริการที่ดีได้
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

Mikrotik Certified User Mangement Engineer


-

MTCUME Express

เวลาการอบรม 2 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับคนที่มีความรู้ในด้านการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานมาเป็นอย่างดีแล้ว แค่มาเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ Mikrotik และทบทวนความรู้เป็นหลัก
ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท

MTCUME In-Depth

เวลาการอบรม 3 วันเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีความรู้เชิงลึกในการควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การทำฮอตสปอต เพื่อที่จะสามารถควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

ข้อมูลการติดต่อ

Nextgen Network Training Center


8/63 ซอยเทียนทะเล7 ถนนบางขุนเทียน-ขายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
T: (02) 120-6017