บริการของเรา

IIG & NIX Transit

เพิ่มเติม

Internet Routing Information

เพิ่มเติม

Public IP & BYOIP over Tunnel

หากท่านต้องการใช้งาน Fix Public IP ในสถานที่ที่ไม่มีบริการ Fix Public IP หรือต้องการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ Fix Public IP ทางเราสามารถให้บริการ Fix Public IP ผ่าน Tunnel ได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 รวมไปถึงหากท่านครอบครอง IP address ของท่านอยู่แล้ว ท่านสามารถนำ IP address ที่ท่านถือครองมาใช้งานผ่านการเชื่อมต่อกับทางเราได้ในลักษณะBYOIP (Bring Your Own IP)

International Gateway and National Internet Exchange (IIG & NIX)

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 รายรูปแบบหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมต่อแบบ IP Transit เนื่องจากจะทำให้เราสามารถใช้งาน IP address เพียงชุดเดียว ไม่ต้องแยก IP address ของผู้ให้บริการแต่ละราย และยังได้เส้นทางที่ค่อนข้างดีเพราะหาก IP address ที่ต้องการสื่อสารด้วยอยู่ใกล้ทางเส้นทางไหน เส้นทางนั้นก็จะถูกเลือกใช้งานขึ้นมา จึงทำให้สามารถลดเวลาหน่วงในระบบ หรือ delay ไปได้ อย่างไรก็ตามการใช้บริการ IP transit ในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายต่อนบ้างสูง ทางเราจึงขอเสนอบริการ IP transit over tunnel โดยทางเราสามารถให้บริการได้ทั้งการรับส่งข้อมูลในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG) โดยท่านสามารถใช้งาน IP transit over tunnel ผ่าน อินเตอร์เน็ตแบบ Home Use ได้ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หาก ท่านกำลังมองหาบริการ IP Transit อีกรายเพื่อใช้งานเป็นเส้นทางการเชื่อมต่อสำรอง

Internet Routing Information

บริการข้อมูลเส้นทางและ IP address ของแต่ละ ASN number (ISP) ผ่าน BGP protocal โดยทางเรามีให้บริการทั้งในส่วนของเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางต่างประเทศ ให้สามารถนำไปใช้ในการตัดสินในช่วยในการกำหนดเส้นทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการทำงานบางอย่างที่ต้องการข้อมูลเส้นทาง หรือ IP address แต่ละเครือข่ายแบบ Realtime